Ξεκίνησε το 1961 ως κατασκευαστική εταιρεία. Στα δύσκολα χρόνια, μετά την Τουρκική Εισβολή,Ξεκίνησε το 1961 ως κατασκευαστική εταιρεία. 

Στα δύσκολα χρόνια, μετά την Τουρκική Εισβολή,ανέλαβε να οικοδομήσει έργα που απαιτούσε η εποχή, όπως, συνοικισμούς και σχολεία. Σήμερα ο Όμιλος Εταιρειών Domenica αποτελείται από επτά διαφορετικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στους τομείς κατασκευών, ανάπτυξης γης και τουρισμού, έχοντας πλάνα διαρκούς ανανέωσης,σύμφωνα με τον πρόεδρό του, Χριστάκη Χαραλάμπους.

Διαβάστε την πλήρη συνέντευξη εδώ